Tryggt köp

Att köpa en lägenhet är en av livets stora investeringar. För oss på Einar Mattsson är det därför viktigt att du upplever ditt köp som tryggt och enkelt. Här har vi samlat viktig information om hur det går till när du köper en lägenhet av oss – allt för att ge dig en så trygg grund som möjligt att stå på för ditt köpbeslut.

Obs! Inväntar intygsgivning

Så fungerar säljstarten

 1. Klicka på ”Ta en kölapp” på lokstallarnaostra.se startsida. Knappen blir aktiv klockan 12.00 på måndag den 3 juni. Du får din plats i kön genom att fylla i e-postadress och klicka på skicka.
 2. För att din kölapp ska vara giltig måste du skicka in komplettering av kontaktuppgifter via den länk som dyker upp i tackmeddelandet på din skärm efter att du tagit din kölapp. Stäng alltså inte ner rutan efter du tagit din kölapp innan du klickat dig vidare till din länken. Denna komplettering måste vara klar senast klockan 13.15.
 3. Säljstarten stänger och knappen blir inaktiv klockan 13.00.
 4. Anmälningarna registreras i turordning utifrån när du skickat in din e-postadress.
 5. En lista upprättas baserat på turordningen.
 6. Mäklarna börjar ringa utifrån turordningslistan löpande efter säljsläppet för att skriva bokningsavtal. När du blir kontaktad av mäklarna ska du vara redo med vilken lägenhet du är intresserad av att boka. Är du inte redo att skriva bokningsavtal när mäklarna kontaktar dig kommer de att fortsätta ringa nästa person på turordningslistan.
 7. De lägenheter som bokas uppdateras på vår hemsida under tiden bokningsavtalen skrivs och går att följa här.

  Vid frågor om lägenheterna eller köpprocessen, kontakta våra mäklare på Erik Olsson Nyproduktion.

Lånekostnadsgaranti

Föreningens lånekostnad kan aldrig bli högre - bara lägre

Hur det än går med räntan innan du flyttar in, så tjänar du och föreningen alltid på lånekostnadsgarantin. Om räntan går upp, så minskar vi lånet, så att lånekostnaderna inte ökar. Om räntan går ner, så minskar föreningens lånekostnader.

Dra i räntereglaget och se vad som händer!

Em bjuder på

{{formatPrice(activeLoanDifference)}} kr

Föreningens lån

{{formatPrice(settings[2].value)}} kr

Överskott till föreningen per år

{{formatPrice(activeInterestExpenseDifference)}} kr

Föreningens räntekostnad per år

{{formatPrice(settings[1].value)}} kr

Ränta vid inflyttning
{{setting.min}}% {{setting.max}}%
Ränta vid kontraktskrivning (enl. kostnadskalkyl/ek. plan) {{setting.maxValue}}%

 

När du köper en nyproducerad lägenhet så beror din månadsavgift den dag du flyttar in på hur hög ränta föreningen har på sina lån. Och räntor förändras. Idag har det betytt att månadsavgiften kan bli betydligt högre än när du köpte lägenheten, vilket känns ganska osäkert. Köper du en lägenhet av EM, behöver du inte oroa dig för detta.

Om räntan höjs mellan kontraktsskrivning och inflyttning, så bjuder vi på en del av lånet så att lånekostnaderna ändå stannar på den nivå som stod i prospektet. På det viset behöver inte månadsavgiften höjas den dag du flyttar in. Dessutom kommer föreningen att ha lägre lån med sig från start, vilket ger en extra trygghet.

Om räntan istället sänks på lånen innan du flyttar in, så minskar föreningens lånekostnader ytterligare jämfört med vad som stod i prospektet. Den mellanskillnaden behåller självklart föreningen.

Du och de andra medlemmarna kan välja vad ni ska göra med överskottet. Extra amortering? Högre underhållsavsättning? Lägre månadsavgift? Huvudsaken är att det blir en långsiktigt tryggare bostadsaffär.

Läs mer om lånegarantin

Tryggt tillträde

Tillsammans mot din nya lägenhet

Att tillträda en nyproducerad bostad innebär en trygg start på det nya boendet. Med en personlig kontakt och garantier kan du känna dig säker och bekväm i ditt nya hem

Platsbesök

Vi förstår att du längtar efter att se din helt nya lägenhet. För att du ska känna dig trygg med ditt köp bjuder vi därför in dig som köpare att se din lägenhet vid två tillfällen innan ditt tillträde, ett tidigt platsbesök ca 4 månader innan tillträde samt en kundsyn som är ca 4 veckor innan du ska flytta in.

På kundsynen träffar du en representant från Einar Mattsson samt en oberoende besiktningsman. Vid detta tillfälle är lägenheten nästan helt färdigställd och du har här möjlighet att komma med synpunkter och ställa frågor.

Personligt tillträde

På din tillträdesdag möter du upp en kundkoordinator utanför din trappuppgång på din nyckeltid. Tillsammans går ni igenom din nya lägenhet steg för steg och hur allt fungerar. Kundkoordinatorn följer även med dig genom huset och visar gemensamma utrymmen, garage, förråd och andra viktiga utrymmen. Koordinatorn hjälper dig att svara på frågor om ditt boende och förklarar var du kan vända dig efter tillträdet om något skulle uppstå. Du har även vid detta lag fått tillgång till din digitala bopärm där du hittar all information som rör ditt boende. Besöket avslutas med att kundkoordinatorn lämnar över dina nycklar och när din personliga hisstid börjar kan du börja flytta in möbler i din nya bostad.

Tillträdesskydd

Känner du en oro över att inte hinna få ditt nuvarande boende sålt innan du ska flytta in? Einar Mattssons tillträdesskydd ger dig som köpare en extra säkerhet om det skulle visa sig bli svårt att få ditt nuvarande boende sålt.

Ansökan om tillträdesskydd måste komma in senast en månad innan utsatt tillträdesdag. När ansökan sedan är godkänd kan du skjuta upp ditt tillträde med en månad i taget, upp till tre månader efter ditt första tillträdesdatum.

Villkor tillträdesskydd

Ansökan för tillträdesskyddet måste komma in senaste en månad innan utsatt tillträdesdag. För att kunna nyttja tillträdesskyddet måste vissa villkor uppfyllas.

 • Din bostad måste ligga ute till försäljning minst två månader före din planerade tillträdesdag.
 • Du ska ha anlitat en registrerad fastighetsmäklare som aktivt marknadsfört bostaden på sin hemsida och hemnet.se eller liknande plattform under hela perioden.
 • Du ska ha försökt sälja din tidigare bostad till ett marknadsmässigt pris.
 • Bostaden du säljer ska vara din permanentbostad.

Ansökan ska skickas till projektets ansvarige mäklare. I denna ansökan måste du skicka med:

 • Kopia på förmedlingsuppdrag till registrerad fastighetsmäklare.
 • Länk till bostaden på mäklarens hemsida och hemnet.se eller liknande plattform.
 • Datum för första publicering av annonsen på hemnet.se eller liknande plattform.
 • Budhistorik

Ansökan ska granskas och godkännas av Einar Mattsson Projekt AB och därefter upprättas ett tilläggsavtal av mäklaren för digital signering. En eventuell förlängningsansökan måste inkomma senast två veckor innan nytt tillträdesdatum.

 

Villkor

Professionell förvaltning

Vi kan hus. Från början till slut.

Einar Mattsson har byggt, ägt och förvaltat hus i över 80 år. Genom vår unika position som fastighetsägare, förvaltare och byggare kan vi hus och förstår fastighetsägarens affär som ingen annan. Einar Mattsson Fastighetsförvaltning har stor vana av att hantera nyproduktion genom de ca 400 bostäder som årligen produceras inom Einar Mattsson-koncernen samt inflöde från andra förvaltningskunder. Då hanteras hela kedjan, från fastighetsdrift, garantihantering, energiuppföljning, redovisning och budgetering, administration och professionell rådgivning så att styrelsen kan förvalta föreningens tillgångar långsiktigt och hållbart.

Einar Mattsson har hand om förvaltningen de första fem åren och du kan därmed känna dig trygg även efter att du har flyttat in.

Från köp till inflytt

Säljstart

Säljstarten sker digitalt och det är först till kvarn vid säljstarten som gäller. Säljstarterna är helt digitala så oavsett var du befinner dig eller om du nyligen upptäckt projektet har du lika god chans som alla andra att få en lägenhet vid säljsläppet. I samband med säljstarten signeras det första avtalet, bokningsavtal.

Förhandsavtal

ca 3-6 månader efter säljstarten signerar du ditt första bindande avtal - förhandsavtal.

Platsbesök

Du och alla i ditt trapphus blir inbjudna till ett platsbesök ca 4 månader innan tillträde där ni får se lägenheterna för första gången. Din lägenhet kommer inte vara färdigställd men vi hoppas att det ska ge en uppfattning om hur den kommer ser ut när den är färdig. Representanter från Einar Mattsson finns med för att svara på alla eventuella frågor och guida dig rätt.

Besked om inflytt

Ca 3-4 månader innan tillträde för du information om ditt tillträdesdatum. Nu signerar du även det slutgiltiga avtalet, upplåtelseavtal.

Tillträdesinfo

Alla som ska tillträda får en tilldelad nyckel- och hisstid på sin tillträdesdag. För att du ska kunna planera ditt tillträde får du information om dessa tider drygt en månad innan ditt tillträde. Du får även information om vad som kan vara bra att tänka på inför din flytt.

Betalningsinfo

Drygt 4 veckor innan tillträde får du betalningsinstruktioner digitalt. Dessa ska du skicka över till din bankman för att se till att slutbetalningen för din lägenhet är oss tillhanda senast klockan 08.00 på din tillträdesdag

Kundsyn

Vid kundsynen har du möjlighet att se din lägenhet tillsammans med en representant från Einar Mattsson samt en oberoende besiktningsman. Din lägenhet är sedan tidigare kvalitetssäkrad och denna kundsyn(slutbesiktning) ger dig en möjlighet att få komma in i din lägenhet, se dig omkring och ge dina synpunkter samt ställa frågor.

Tillträde

Innan ditt tillträde får du tillgång till den digitala bopärmen där du hittar all information om ditt boende. På tillträdesdagen träffar du en kundkoordinator på plats på din nyckeltid. Kundkoordinatorn guidar dig igenom tillträdet och visar dig din lägenhet, gemensamma utrymmen, förråd och svarar på eventuella frågor. När ni gått igenom allt lämnar koordinatorn över nycklarna och du kan börja flytta in. Alla som ska flytta in har fått en reserverad hisstid. Denna hisstid innebär att du har ensamrätt på nyttjande av hissen för att flytta in under denna period.

Besiktning och garanti

En uppföljning sker cirka 2 år efter godkänd slutbesiktning, då eventuella garantifel som uppträtt under garantitiden noteras för att därefter åtgärdas. Einar Mattsson erbjuder totalt 5 års garanti till dig som kund. Utöver garantitiden finns en ansvarstid om ytterligare 5 år, totalt 10 år efter att entreprenaden är godkänd.

 

SÄLJSTART

Säljstarten sker helt digitalt. Du tar en kölapp på lokstallarnaostra.se startsida när säljstarten påbörjas. Du kommer få din plats i kön genom att klicka på den knapp som då blir aktiv och fylla i din e-postadress och klicka på skicka. Efter säljstarten stängt upprättas en lista baserat på när anmälningarna kom in. Denna lista delas med mäklarna som börjar ringa utifrån den listan redan samma dag för att skriva det första avtalet, bokningsavtal.  

När du blir kontaktad av mäklarna är det viktigt att du redan har redo vilken lägenhet du är intresserad av att boka. Är du inte redo att skriva bokningsavtal när du blir kontaktad fortsätter mäklarna ringa nästa person på turordningslistan. 

De lägenheter som bokas uppdateras i vår bostadsväljare på hemsidan under tiden bokningsavtalen skrivs.

BOKNINGSAVTAL

Inom en vecka från att bokningsavtal har tecknats ska en bokningsavgift om 50 000 kr erläggas för dess giltighet. Bokningsavgiften är en del av den totala insatsen. Bokningen syftar till att parterna ska teckna förhandsavtal avseende bostadsrättsupplåtelse och därefter upplåtelseavtal avseende bostadsrätt. Observera att du inte får sälja din lägenhet innan du själv har tillträtt den.

FÖRHANDSAVTAL

Detta avtal tecknas innan lägenheten är färdigställd och innebär att föreningen reserverar lägenheten till dig. Förhandsavtalet är ett bindande avtal mellan dig och bostadsrättsföreningen. I samband med tecknandet ska en förskottsbetalning om 50 000 kr betalas: även denna summa är en del av den totala insatsen. Om Einar Mattsson mot förmodan beslutar att inte genomföra projektet kommer hela förskottsbetalningen att återbetalas. 

Årsavgifterna som redovisas baseras på bostadsrättsföreningens kostnadskalkyl, som är granskad och godkänd av intygsgivare utsedda av Boverket. När förhandsavtal har tecknats och förskottsbetalningen är inbetald kommer din lägenhet att markeras som såld på projekthemsidan. 

UPPLÅTELSEAVTAL

Du får en kallelse från ansvarig mäklare när upplåtelseavtal ska tecknas. Då har föreningens ekonomiska plan blivit granskad och registrerad hos bolagsverket och föreningen erhållit alla nödvändiga tillstånd. Föreningen kommer i samband med detta att pröva om du och eventuella andra medköpare kan godtas som medlemmar i föreningen. Vid avtalstecknandet upptas du och dina medköpare som medlem i föreningen.

INFLYTTNING

I samband med tecknande av upplåtelseavtalet så får du slutgiltig information angående din inflyttning. Inför inflyttningen ska resterande del av insatsen betalas. De tidigare delbetalningarna räknas av från insatsen. Mer information om inflyttning och betalning skickas ut i god tid innan. I samband med inflyttning får du den digitala boendepärmen med de drift- och skötselinstruktioner som du som boende behöver till din bostad.

I boendepärmen ska all information du som boende kan behöva finnas samlad.

FASTIGHETSMÄKLARE

Vi samarbetar med en fastighetsmäklare som hjälper dig med alla funderingar kring köpet från visat intresse ända fram till inflyttning. Det är också mäklaren du träffar för att skriva de olika avtalen löpande. Aktuella kontaktuppgifter finns här på hemsidan.

BESIKTNING OCH GARANTI

Inför inflyttningen kommer en oberoende besiktningsman att besiktiga entreprenaden mellan bostadsrättsföreningen och Einar Mattsson för att kontrollera utförda arbeten. Du som köpt en lägenhet av föreningen kommer att få möjlighet att vara med och lämna synpunkter vid ett besiktningstillfälle innan inflyttning och vid behov en uppföljande besiktning cirka två månader efter inflyttningen. Kvalitetsansvarig enligt plan- och bygglagen kommer att delta när besiktningsmannen beslutar om godkännande av entreprenaden.

En uppföljning sker även cirka 2 år efter godkänd slutbesiktning, då eventuella garantifel som uppträtt under garantitiden noteras för att därefter åtgärdas. Einar Mattsson erbjuder ytterligare 3 års garanti, alltså totalt 5 år till dig som kund.

Vi vill att du ska känna dig trygg med ditt bostadsköp och med den kvalitet vi levererar i våra nya hem. Utöver garantitiden finns en ansvarstid om ytterligare 5 år, totalt 10 år efter att entreprenaden är godkänd.

VILLKOR I ÖVRIGT

Övriga villkor kommer att framgå av förhandsavtalet, upplåtelseavtalet och av andra handlingar såsom bostadsrättsföreningens stadgar, kostnadskalkyl och ekonomisk plan. Du kan endast ha en aktiv lägenhetsaffär åt gången med Einar Mattsson.

Läs mer om köpprocessen​

Från köp till inflytt

Bostadsrättsföreningarna Lokstallarna västra och Lokstallarna östra har bildats av Einar Mattsson. Fram till dess att det finns boende i föreningen som kan ta över styrelsearbetet bistår vi med en tillfällig styrelse. Vid överlämning finns den tillfälliga styrelsen tillgänglig för att bistå med uppstarten av styrelsearbetet. 

Som innehavare till en bostadsrätt är du medlem i en bostadsrättsförening och äger en andel av den. Du blir delägare av föreningens tillgångar (till exempel byggnader, mark och kassa) och skulder (till exempel lån). Det betyder att du inte köper själva lägenheten, utan rätten att bo i just den lägenheten. Samtidigt övertar du ansvaret för det inre underhållet av lägenheten. 

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som styrs enligt Bostadsrättslagen. Föreningen äger och förvaltar byggnader, mark och gemensamma utrymmen tillsammans. Det är du och de övriga medlemmarna som bestämmer hur föreningen ska skötas genom den valda styrelsen. Styrelsen ansvarar för fastigheten och sköter det löpande arbetet mellan årsstämmorna. Till sin hjälp har styrelsen Einar Mattssons förvaltningsbolag, som sköter den tekniska och ekonomiska förvaltningen de fem första åren. Styrelsen väljs vid föreningens årsstämma. 

FÖRENINGARNAS EKONOMI 

Att vara medlem i en bostadsrättsförening innebär ett ekonomiskt risktagande. Föreningen finansieras huvudsakligen av medlemmarnas årsavgifter och ska täcka föreningens drift-, underhålls- och räntekostnader. Vid höjda kostnadsnivåer kan föreningen tvingas att höja sina avgifter för att täcka kostnaderna. Genom den av Einar Mattsson Projekt AB utställda låne- och räntekostnadsgaranti kan medlemmarna vara trygga med att de övertar en förening med goda ekonomiska förutsättningar från start. 

Mer information kring respektive förenings ekonomi hittar du i kostnadskalkylerna eller de ekonomiska planer, som tas fram inför tecknande av förhandsavtal respektive upplåtelseavtal. Innan de fastställs granskas både kostnadskalkyl och ekonomisk plan av granskningsmän som är godkända av Boverket, myndigheten för byggande och boende. 

Under entreprenadfasen bär Einar Mattsson det ekonomiska ansvaret för föreningens ekonomi. Entreprenadfasen löper på tills entreprenaden i sin helhet är slutgodkänd. Därefter påbörjas förvaltningsfasen, då föreningens ekonomi ska stå på egna ben. Om inte alla lägenheter är sålda garanterar Einar Mattsson att föreningen inte går minus på grund av bortfall av månadsavgifter. Einar Mattsson köper dessutom de lägenheter som eventuellt är osålda när förvaltningsfasen påbörjas. 

FÖRVALTNING AV FÖRENINGARNA

Einar Mattsson har byggt, ägt och förvaltat hus i över 80 år. Genom vår unika position som fastighetsägare, förvaltare och byggare kan vi hus och förstår fastighetsägarens affär som ingen annan. Einar Mattsson Fastighetsförvaltning har stor vana av att hantera nyproduktion genom de ca 400 bostäder som årligen produceras inom Einar Mattsson-koncernen samt inflöde från andra förvaltningskunder. Då hanteras hela kedjan, från fastighetsdrift, garantihantering, energiuppföljning, redovisning och budgetering, administration och professionell rådgivning så att styrelsen kan förvalta föreningens tillgångar långsiktigt och hållbart.  

Einar Mattsson fastighetsförvaltning har hand om förvaltningen under de fem första åren som garantitiden löper på. Det unika samarbetet bolagen emellan förenklar dialogen, förkortar beslutsvägarna och underlättar därmed för de boende. Boendestyrelsen får ta del av förvaltningsbolagets stordriftsfördelar, kompetens och erfarenhet. Det blir en hjälpande hand i styrelsens arbete och långsiktiga planering. Då förvaltningsbolaget har varit med i ett tidigt skede har det kunnat påverka och fått ingående information om installationer och tänkta lösningar vilket säkerställer ett rimligt arvode och ger goda förutsättningar gällande ekonomisk trygghet. Som boende och styrelse får man en trygg helhetsleverantör som tar hand om föreningens tekniska, ekonomiska och administrativa förvaltning.  

ÅRSAVGIFT 

Avgiften till föreningen betalas månadsvis i förskott från och med tillträdesdagen.