Med grönskande läge

I ett av Hagastadens bästa lägen, där Norra stationsparken möter den gröna och aktiva Hälsingegatan, uppförs projektet Lokstallarna

Karta