Med referenser till områdes industriella historia och till den närliggande stenstadsmiljön

”En viktig aspekt i utformningen har varit att ge någon karaktär till dessa lokaler,  både på in- och utsida. Vi har valt att plocka upp det faktum att platsen länge har varit präglad av järnvägsspår,  industri och stationsverksamhet. Vi har använt välvda partier som ett av de starkaste gestaltningselementen men det finns även detaljer som kopplar tillbaka till begreppet Lokstallarna.”

– Jonte Norin
Ansvarig arkitekt och delägare på arkitektkontoret Varg

Hus som utmärks av karaktäristiska,  ljusa fönstervalv i gatuplan som för tankarna till såväl kyrkorum som klassiska järnvägsstationer.

Husen är skapade för de boende och för staden. Området har en unik struktur för Stockholm,  med inspiration bland annat från Chicago. Exploateringen är hög,  gator och gårdar är smala. En väldigt viktig aspekt att jobba med har varit att skapa bra bostäder med gott om dagsljus.
    Det finns en stor variation inom kvarteret,  som värnar om en diversitet bland de boende,  med en blandning av små,  effektiva lägenheter och stora lägenheter med takterrass. Det händer också väldigt mycket i gatuplan,  i de upphöjda gårdsrummen och på takterrasserna.
    Totalt blir det fyra gemensamma takterrasser som kommer att komplettera gårdarna. Två med utegym och två med plats för matlagning,  umgänge och hemarbete utomhus. Taken kommer att bli väldigt brokiga på ett bra sätt,  livliga och fulla med aktivitet.

Lokstallarnas industriella tema plockas upp även i inredningens utformning,  med bronsdetaljer och räfflade spårmönster som går igen i både trapphus och bostädernas fasta interiör.

Hus projekterade efter miljöbyggnad silver

Miljöcertifiering av en byggnad innebär att miljöarbetet och byggnadens miljöprestanda granskas av tredje part, Sweden Green Building Council.

"De flesta som väljer att certifiera med Miljöbyggnad har Silver som mål för sina byggnader – det är en tydlig markering att byggbolaget eller fastighetsägaren är engagerad i miljöfrågor och tänker på dig som ska vistas i byggnaden.Här krävs det mer av byggnaden än att bara följa lagkrav – bland annat måste solskyddet, ljudmiljön och ventilationen vara mycket bättre."

Grönt bolån

För dig som kund kan detta innebära fördelar för ditt bolån då allt fler banker ger mer fördelaktiga bolån för dig som bor i en certifierad byggnad.